conditon full ok tanki tapy change 18 model original