ALI

cha sat hai muja paso ki zurata hai mobile buth acha hai 45 ka Lia tha ab muja mobile nh Lena na change karna hai plz wo ra

abta Karen jis ko Lena hai exchange wala message na Karen asa VIP sat hai